Kontakt

Nasze biuro

 • Zakład Budynków Komunalnych "TRZEBIATÓW" sp. z o.o.
 • ul. II Pułku Ulanów 4b, 72-320 Trzebiatów
 • NIP 8571831684
 • Regon 812744522
 • Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
 • XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
 • KRS 0000226854
 • Kapitał zakładowy: 265 000 zł
 • Prezes Zarządu
 • Krzysztof Kizik - krzysztof.kizik@zbkt.pl
 • Telefony
 • Centrala - 91 387 29 47, 91 387 32 85
 • Sekretariat - wew. 21
 • mail kontaktowy: biuro@zbkt.pl
 • Księgowość
 • Główny Księgowy 
 •  Daniel Andrzejewski - wew. 35
 • Kadry        
 •  Agata Szczepańska - wew. 24
 • Czynsze komunalne 
 •   Zofia Skręty - wew. 34
 • Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych 
 •   Magdalena Krzyżanowska-Rynkiewicz - wew. 25
 •   Monika Jastrzębska-Arndt - wew. 30
 • Paulina Litwinowicz - wew 23
 • Windykacja 
 •   Sławomir Bzdak - wew. 26
 • Zarządcy Nieruchomości
 • Zasobu Czynszowego wew. 32,                     kom. 511-401-145
 • Wspólnoty Mieszkaniowe 
 •  Anna Kmita-Lichocka - wew. 31,                       kom. 509-630-619
   Joanna Żebrowska  - wew. 29,                         kom. 506-921-030
 • Dział Techniczny    
 • Zastępca Dyrektora ds. technicznych
 • Zbigniew Wasylik - wew. 27,                        
 • kom. 693 385 693
 • Kierownik ds. technicznych
 • Łukasz Zieliński - wew. 28                           
 •  kom. 506 921 026 
 •  Inspektor ds. technicznych   
 •  Iwona Bajcarz, - wew. 28                             
 • kom. 693 385 995            

 •                 
  Fax 91 387 00 61
 • Telefony alarmowe od 9.00 do 20.00
 • 693-385-693 - Zbigniew Wasylik
 • 506-921-026 - Łukasz ZielińskiFormularz kontaktowy

Thanks for getting in touch with us, We'll check your message and get back to you shortly!