O nas

O firmie


Zakład Budynków Komunalnych Trzebiatów sp. z o.o. został powołany jako komunalna spółka prawa handlowego w dniu 29 grudnia 2004 roku [akt notarialny Rep. A nr 4697/2004]. Utworzenie przedsiębiorstwa nastąpiło na bazie przepisów ustawy o samorządzie terytorialnym, ustawy o gospodarce komunalnej oraz uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie z 26 dnia sierpnia 2004 roku nr XXIII/226/04 w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego w jednoosobową spółkę gminy z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na poczet kapitału zapasowego wniesiono środki trwałe oraz zapasy i środki pieniężne, z wyłączeniem ZFŚS, należące do przekształcanego zakładu budżetowego ze stanem ustalonym na dzień 31 grudnia 2004 roku. Do zadań spółki należy zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz komunalnymi lokalami użytkowymi a także zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.

W związku z pogarszającą się sytuacja finansową spółki w dniu 30 września 2015 roku zarząd spółki złożył do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum XII Wydziału do spraw upadłościowych i naprawczych, wniosek o upadłość układową spółki.

W dniu 5 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XII Wydział do spraw upadłościowych i naprawczych, wydał postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu dla spółki Zakład Budynków Komunalnych Trzebiatów sp. z o.o.

O stycznia 2016 roku spółka prowadzi działania restrukturyzacyjne.

Mimo zaistniałych kłopotów ZBK Trzebiatów jako firma posiada wykwalifikowany i doświadczony zespół zarządczy a także własne zaplecze budowlano-remontowe, transportowe oraz grupę wykwalifikowanych fachowców gwarantujących obsługę techniczna budynków. Ponadto spółka w ramach zawartej umowy o zarządzanie gwarantuje współpracę z kancelarią prawną zajmującą się kompleksową obsługą Wspólnot Mieszkaniowych.