O nas

O firmie

Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 000026854. Rejestracji dokonał właściwy terytorialnie Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.


Spółka zarządza komunalnym mieniem gminnym. Ponadto przedmiotem działalności spółki jest zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi na podstawie odrębnie zawartych umów oraz eksploatacja kotłowni centralnego ogrzewania ? dostawa energii cieplnej do budynków.

Spółka zarządzała wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku 103 gminnymi budynkami mieszkalnymi i 154 budynkami wspólnot mieszkaniowych.

W obydwu typach budynków, komunalnych i wspólnot mieszkaniowych, w zarządzie spółki pozostawało 892 gminnych lokali mieszkalnych oraz 23 gminnych lokali użytkowych, a także Ośrodki Zdrowia w Trzebiatowie i Mrzeżynie. Spółka administruje lokalami mieszkalnymi wynajmowanymi przez Gminę Trzebiatów od Agencji Mienia Wojskowego.

W budynkach wspólnot mieszkaniowych, zarządzanych przez spółkę, zlokalizowanych jest 519 prywatnych lokali mieszkalnych i 54 prywatnych lokali użytkowych.

W zarządzie spółki znajdowało się ponadto 190 budynków niemieszkalnych.

Spółka eksploatuje 4 kotłownie na paliwo gazowe, z których dostarcza energię cieplną do budynków. Przedsiębiorstwo kupuje również energię cieplną od firmy "West-Bud" Koszalin.

Zadania zarządzania budynkami gminnymi wykonywane były na podstawie "Umowy o zarządzanie i bieżące utrzymanie lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy Trzebiatów oraz lokali użytkowych i innych pomieszczeń stanowiących własność Gminy


 

ZBK Trzebiatów to firma, która posiada wykwalifikowany i doświadczony zespół zarządczy oraz własne zaplecze budowlano-remontowe, transportowe oraz grupę wykwalifikowanych fachowców gwarantujących obsługę techniczną budynków.

Ponadto, spółka w ramach zawartej umowy o zarządzanie gwarantuje współpracę z kancelarią prawną zajmującą się kompleksową obsługą Wspólnot Mieszkaniowych.